ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γιάννης Καλογήρου Άγγελος Τσακανίκας
Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής
& Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ,
Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής
και Ενεργειακής Οικονομίας
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
στο πεδίο της Οικονομικής Αξιολόγησης
Τεχνολογικών Συστημάτων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δρ. Χρήστος Αποστολόπουλος Βασίλης Κυριακόπουλος Βέλια Κουβέλη
Επιστήμων & Τεχνολόγος Τροφίμων,
Διευθυντής Ολικής Ποιότητας
& Ασφάλειας Τροφίμων
FrieslandCampina Hellas
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, BSc/MSc,
Διευθυντής Εργοστασίου Πάτρας
FrieslandCampina Hellas
Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ,MBA,
Διευθύντρια Εφοδιαστικής Αλυσίδας
FrieslandCampina Hellas

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ευάγγελος Σιώκας Μάρκος Μαργαρίτης
Δρ Μηχανικός ΕΜΠ
Δρ Μηχανικός ΕΜΠ