FrieslandCampina Hellas
Δημιουργούμε Φυσικούς Δεσμούς (δείτε το βίντεο)

Η FrieslandCampina Hellas, μέλος της Royal FrieslandCampina, ιδρύθηκε το 1983 και διαθέτει στην Ελλάδα μια ευρεία γκάμα γαλακτοκομικών προϊόντων ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες διατροφικές απαιτήσεις των καταναλωτών. Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει στην ελληνική αγορά βρεφικά γάλατα και κρέμες, γάλατα εβαπορέ και υψηλής παστερίωσης, γιαούρτια, κρέμες γάλακτος, βούτυρα και τυριά με την επωνυμία ΝΟΥΝΟΥ, FRISO, MILNER, FINA, καθώς και τα προϊόντα επαγγελματικής χρήσης NOYNOY BARISTA’S GOLD, FRICO, DEBIC, TOP PRO, ΜΙΚΡΗ ΟΛΛΑΝΔΕΖΑ, NOYNOY μερίδες και FRAU ANTJE, ανταποκρινόμενη, έτσι, στις σύγχρονες διατροφικές απαιτήσεις των καταναλωτών.

Μέσα από τη σημαντική επένδυση ιδίων κεφαλαίων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, η εταιρεία υλοποίησε τη μεταφορά της παραγωγής γάλακτος από τη Γερμανία στην Ελλάδα στο Πρότυπο Εργοστάσιο ΝΟΥΝΟΥ Πάτρας της FrieslandCampina Hellas. Το Πρότυπο Εργοστάσιο ΝΟΥΝΟΥ αποτελείται από 4 καινοτόμες γραμμές παραγωγής γάλακτος και διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ακολουθώντας τις τελειότερες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας και βιωσιμότητας υπό την εποπτεία άρτια καταρτισμένου προσωπικού. Αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο εργοστάσιο παραγωγής υγρών βρεφικών και παιδικών γαλάτων της FrieslandCampina παγκοσμίως, ακολουθώντας τα εσωτερικά πρότυπα λειτουργίας της μητρικής εταιρείας FoQus, που εγγυώνται ότι τα προϊόντα και οι διαδικασίες παραγωγής συμμορφώνονται με τα υψηλότερα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας. Παράλληλα, έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο ασφάλειας τροφίμων FSSC 22000, το πρότυπο υγιεινής και ασφάλειας OHSAS (ISO 18001) και το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001.

Περισσότερα…


ΝΟΥΝΟΥ
Το ΝΟΥΝΟΥ έχει διανύσει μακρόχρονη και λαμπρή πορεία στην ελληνική αγορά. Η ιστορία ξεκίνησε το 1929 με το ζαχαρούχο γάλα «ΝΟΥΝΟΥ» και από τότε δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική κοινωνία και οικογένεια, με τις αξίες της όπως η ποιότητα, η εκτίμηση, η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η αφοσίωση, αλλά και με τη δύναμη του γάλακτος. Η ολοκληρωμένη σειρά γαλακτοκομικών προϊόντων ΝΟΥΝΟΥ, πλούσια πηγή θρεπτικών συστατικών, ενέργειας και απόλαυσης, είναι βασικό μέρος της καθημερινής διατροφής των καταναλωτών κάθε ηλικίας.

Περισσότερα…


EBEO ΕΜΠ

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) είναι μια ακαδημαϊκή μονάδα στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, η οποία παρέχει οικονομικές και διοικητικές γνώσεις υψηλού επιπέδου.  Ειδικότερα, η έρευνα στο ΕΒΕΟ έχει αναπτυχθεί στους ακόλουθους τομείς: (α) Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Βιομηχανίας, της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας, (β) Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Οικονομία και Πολιτική, (γ) Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και (δ) Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων. Σε όλους τους παραπάνω τομείς το ΕΒΕΟ διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνητικούς φορείς και πηγές του ιδιωτικού τομέα.

Τέλος, το ΕΒΕΟ συνδέεται με τη Θερμοκοιτίδα «ΕΠΙ.νοώ – ΕΜΠ» του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Βασικός σκοπός του κόμβου είναι η υποστήριξη των ερευνητών/φοιτητών στην κατοχύρωση και εμπορική αξιοποίηση – εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων, τα οποία μπορούν να παρουσιάσουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον, όπως επίσης την υποστήριξη μεμονωμένων φυσικών προσώπων ή ομάδων, ερευνητών, νέων ή υπό σύσταση επιχειρήσεων.

Περισσότερα…


Break-Even Consulting
Η BREAK-EVEN CONSULTING στοχεύει στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας τόσο σε επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όσο και σε οργανισμούς ή φορείς. Το δυναμικό της εταιρείας απαρτίζεται από Διδάκτορες μηχανικούς και οικονομολόγους, με επιστημονική κατάρτιση και η πολυετής επαγγελματική εμπειρία πάνω στο γνωστικό τους αντικείμενο. Το υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού σε συνδυασμό με το πλούσιο επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο των στελεχών μας, αποτελούν αξίες οι οποίες μας καταξιώνουν στους πελάτες μας ως τους πλέον κατάλληλους, προκειμένου να προσδώσουμε στην επιχείρηση τους την προστιθέμενη αξία που αναζητούν. Όραμα μας αποτελεί η συνεχώς βελτιούμενη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου μέσα από την επίτευξη στόχων, οι οποίοι τίθενται από κοινού με τον πελάτη και περιλαμβάνουν καινοτόμες προτάσεις για την επίλυση κάθε πιθανού προβλήματος.

Περισσότερα…