Η FrieslandCampina Hellas διοργανώνει Διαγωνισμό Καινοτομίας

Ανάδειξη πρωτότυπων ιδεών στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας

Η FrieslandCampina Hellas διοργανώνει τον 1ο Διαγωνισμό Καινοτομίας «Nουνού Idea Challenge», ο οποίος απευθύνεται σε νέους επιστήμονες με στόχο να αξιοποιήσει την ερευνητική τους δυναμική στην πράξη στην ελληνική γαλακτοβιομηχανία.

Ο διαγωνισμός αποτελεί πρωτοβουλία της FrieslandCampina Hellas, σε σύμπραξη με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τη συμβουλευτική εταιρεία μεταφοράς καινοτομίας Break-Even Consulting. Στόχος του είναι να επιβραβεύσει πρωτότυπες ιδέες στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα στην αλυσίδα αξίας, ενσωματώνουν την περιβαλλοντική διάσταση στον σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, επικουρούν στην προσπάθεια εξάπλωσης της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και υιοθετούν καλές πρακτικές και πρότυπα, που απορρέουν από την κυκλική οικονομία.

Τα έπαθλα του διαγωνισμού είναι, μεταξύ άλλων, σύναψη έμμισθης πρακτικής άσκησης εξάμηνης διάρκειας στην FrieslandCampina Hellas, χορήγηση χρηματικού επάθλου και εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την πρότασή τους στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του Νουνού Idea Challenge έως τις 30 Ιουνίου 2018.

Πηγή: http://www.marketingweek.gr/