ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΟΥΝΟΥ IDEA CHALLENGE: Βραβεία σε καινοτόμες ιδέες για τη γαλακτοκομική βιομηχανία