FrieslandCampina Hellas

Δημιουργούμε Φυσικούς Δεσμούς (δείτε το βίντεο)

Η FrieslandCampina Hellas, μέλος της Royal FrieslandCampina, ιδρύθηκε το 1983 και διαθέτει στην Ελλάδα μια ευρεία γκάμα γαλακτοκομικών προϊόντων ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες διατροφικές απαιτήσεις των καταναλωτών. Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει στην ελληνική αγορά βρεφικά γάλατα και κρέμες, γάλατα εβαπορέ και υψηλής παστερίωσης, γιαούρτια, κρέμες γάλακτος, βούτυρα και τυριά με την επωνυμία ΝΟΥΝΟΥ, FRISO, MILNER, FINA, καθώς και τα προϊόντα επαγγελματικής χρήσης NOYNOY BARISTA’S GOLD, FRICO, DEBIC, TOP PRO, ΜΙΚΡΗ ΟΛΛΑΝΔΕΖΑ, NOYNOY μερίδες και FRAU ANTJE, ανταποκρινόμενη, έτσι, στις σύγχρονες διατροφικές απαιτήσεις των καταναλωτών.

Μέσα από τη σημαντική επένδυση ιδίων κεφαλαίων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, η εταιρεία υλοποίησε τη μεταφορά της παραγωγής γάλακτος από τη Γερμανία στην Ελλάδα στο Πρότυπο Εργοστάσιο ΝΟΥΝΟΥ Πάτρας της FrieslandCampina Hellas. Το Πρότυπο Εργοστάσιο ΝΟΥΝΟΥ αποτελείται από 4 καινοτόμες γραμμές παραγωγής γάλακτος και διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ακολουθώντας τις τελειότερες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας και βιωσιμότητας υπό την εποπτεία άρτια καταρτισμένου προσωπικού. Αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο εργοστάσιο παραγωγής υγρών βρεφικών και παιδικών γαλάτων της FrieslandCampina παγκοσμίως, ακολουθώντας τα εσωτερικά πρότυπα λειτουργίας της μητρικής εταιρείας FoQus, που εγγυώνται ότι τα προϊόντα και οι διαδικασίες παραγωγής συμμορφώνονται με τα υψηλότερα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας. Παράλληλα, έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο ασφάλειας τροφίμων FSSC 22000, το πρότυπο υγιεινής και ασφάλειας OHSAS (ISO 18001) και το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001.

Τα τελευταία χρόνια, η FrieslandCampina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ, ενδυναμώνει συνεχώς την παρουσία της στην ελληνική αγορά με επενδύσεις όπως η επέκταση της παραγωγικής μονάδας στο Πρότυπο Εργοστάσιο ΝΟΥΝΟΥ στην Πάτρα, που αυξάνει την παραγωγική του δυναμικότητα κατά 50%, αλλά και η δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων. Παράλληλα, η FrieslandCampina Hellas ανέλαβε την ευθύνη διαχείρισης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναδεικνύοντας τον ρόλο και τη θέση της.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο έντυπο «Δημιουργούμε Φυσικούς Δεσμούς», που παρουσιάζει την ταυτότητα και την επιτυχημένη πορεία της FrieslandCampina στον κόσμο και στην Ελλάδα.

Royal FrieslandCampina

H διεθνής Ολλανδική συνεταιριστικής εταιρείας Royal FrieslandCampina, καθημερινά παρέχει σε εκατομμύρια καταναλωτές παγκοσμίως γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Με τζίρο που ανέρχεται στα 11,3 δις ευρώ, η FrieslandCampina συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες γαλακτοκομικές εταιρείες στον κόσμο με γραφεία σε 36 χώρες, εξαγωγές σε πάνω από 100 χώρες, 23.816 εργαζόμενους και 17.413 μέλη-κτηνοτρόφους.

Πρωτοπορούμε στη βιωσιμότητα
Δημιουργούμε αξία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη

Ό,τι κάνουμε προσθέτει αξία, αξία στη διατροφή, αξία στη φύση, αξία σε όλους τους καταναλωτές και στους πελάτες μας, στους πολίτες και την κοινωνία. Ο σκοπός μας nourishing by nature, που σημαίνει καλύτερη διατροφή για τους καταναλωτές, καλή ποιότητα ζωής για τους κτηνοτρόφους μας, για το σήμερα και τις επόμενες γενιές, καθορίζει τη στρατηγική της FrieslandCampina και τον τρόπο λειτουργίας της.

Οι δραστηριότητές FrieslandCampina συμβάλλουν σε 11 από τους 17 SDG στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών καθώς είμαστε υπεύθυνοι αλλά και ιδιοκτήτες όλης της αλυσίδας «από τη φύση στο ποτήρι».

Στην Ελλάδα, πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους στον τρόπο λειτουργίας μας και στην αλυσίδα προμηθειών με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση του φυσικού πλούτου. Έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες για τη μείωση κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας τόσο στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις μας, όσο και στο Πρότυπο Εργοστάσιο ΝΟΥΝΟΥ στην Πάτρα. Παράλληλα με την εξοικονόμηση ενέργειας, η εταιρεία φροντίζει για τη βέλτιστη κατανάλωση υδάτινων πόρων με την εφαρμογή πρακτικών, που διασφαλίζουν μειωμένη κατανάλωση νερού ή και επαναχρησιμοποίησή του μέσω σύγχρονων τεχνολογιών. Στόχος με τις πρακτικές, που υιοθετούμε, είναι να ελαχιστοποιηθεί η σπατάλη φυσικών πόρων όπως το νερό, οι πρώτες ύλες και τα καύσιμα.

Επιπλέον, για την αποτελεσματική διαχείριση των συσκευασιών, που πρόκειται να ανακυκλωθούν, η FrieslandCampina Hellas έχει επενδύσει από το 2003 μέχρι το 2019 πάνω από 10.400.000 Ευρώ στην Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, στην οποία είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη. Όλα αυτά τα χρόνια η συνεισφορά της μεταφράζεται σε 72.105 μπλε κάδους ή 131 οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων συσκευασιών.

Στην ίδια κατεύθυνση, η FrieslandCampina Hellas αξιοποιεί τη χρήση συνδυασμένων τρόπων μεταφοράς προϊόντων από το εξωτερικό (NOYNOY On Board), μειώνοντας κάθε χρόνο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Μόνο το 2019 μεταφέροντας το 78,1% του συνολικού όγκου προϊόντων μέσω του προγράμματος, καταφέραμε 11.835 λιγότερους τόνους CO₂.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Το πρόγραμμα Βιώσιμης Γεωργίας προβλέπει τη διαρκή υποστήριξη των συνεργαζόμενων κτηνοτροφικών μονάδων σε θέματα διαχείρισης. Η υλοποίηση της υποστήριξης αυτής πραγματοποιείται με την εκπαίδευση των κτηνοτρόφων και την παροχή τεχνικής βοήθειας προς τις μονάδες αυτές από την ομάδα της Ζώνης Γάλακτος Ελλάδας, αλλά και από εξειδικευμένους Ολλανδούς, οι οποίοι τους μεταφέρουν την υψηλή τους τεχνογνωσία με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας τους. Επιθυμία της FrieslandCampina Hellas είναι η δημιουργία ενός ενιαίου επιπέδου διαχείρισης σε όλες τις συνεργαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες, με πυρήνα την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και την εφαρμογή ορθών πρακτικών σε επίπεδο υγείας ζώων, υγιούς άμελξης, διατροφής, νερού, ευζωίας ζώων και περιβαλλοντικής διαχείρισης.